عجب !!!

 

وقتی با این همه گناه رسیدم اون دنیا , خودم شروع کردم به رفتن سمتِ جهنم که یه فرشته بهم گفت کجا؟!
گفتم: هان؟!
گفت: ایرانی هستی دیگه؟!
گفتم : آره.......
گفت: بیا برو تو بهشت!
... گفتم: من میدونم گناه کارمُ اول باید برم جهنم...
گفت: پس فکر کردی تو این مدت کجا بودی؟!

/ 3 نظر / 16 بازدید
شیما

سلام داستان باحالي بود و عين حقيقتتتتتتتتتت خيلي خوشم اومد!