# جملات_کوتاه

سکوت

          گاهی سکوت می‌کنم                         شاید صدایی بی‌ آنکه بگویم چه می‌خواهم                                                                        پاسخم دهد..   Yara Masoumi       
/ 48 نظر / 6 بازدید