/ 5 نظر / 10 بازدید
مارتلا

عشق بازی به همین آسانی است که گلی با چشمی بلبلی با گوشی رنگ زیبای خزان با روحی نیش زنبور عسل با نوشی کار همواره ی باران با دشت برف با قله ی کوه رود با ریشه ی بید باد با شاخه و برگ ابر عابر با ماه چشمه ای با آهو برکه ای با مهتاب و نسیمی با زلف دو کبوتر باهم شب و روز و طبیعت با ما ! عشق بازی به همین آسانی است شاعری با کلماتی شیرین دست آرام و نوازش بخش بر روی سری پرسشی از اشکی و چراغ شب یلدای کسی با شمعی و دل آرام و تسلا و مسیحای کسی با جمعی عشق بازی به همین آسانی است که دلی را بخری بفروشی مهری شادمانی را حراج کنی رنج ها را تخفیف دهی مهربانی را ارزانی عالم بکنی و بپیچی همه را لای حریر احساس گره عشق به آنها بزنی مشتری هایت را با خود ببری تا لبخند عشق بازی به همین آسانی است هر که با پیش سلامی در اول صبح هر که با پوزش و پیغامی در رهگذری هرکه با خواندن شعری کوتاه با لحن خوشی نمک خنده بر چهره در لحظه ی کار عرضه ی سالم کالای ارزان به همه لقمه ی نان گوارایی از راه حلال و خدا حافظی شادی در آخر روز و نگهداری یک خاطره ی خوش تا فردا و رکوعی و سجودی با نیت شکر عشق بازی به همین آسانی است

مارتلا

عشق بازی به همین آسانی است که گلی با چشمی بلبلی با گوشی رنگ زیبای خزان با روحی نیش زنبور عسل با نوشی کار همواره ی باران با دشت برف با قله ی کوه رود با ریشه ی بید باد با شاخه و برگ ابر عابر با ماه چشمه ای با آهو برکه ای با مهتاب و نسیمی با زلف دو کبوتر باهم شب و روز و طبیعت با ما ! عشق بازی به همین آسانی است شاعری با کلماتی شیرین دست آرام و نوازش بخش بر روی سری پرسشی از اشکی و چراغ شب یلدای کسی با شمعی و دل آرام و تسلا و مسیحای کسی با جمعی عشق بازی به همین آسانی است که دلی را بخری بفروشی مهری شادمانی را حراج کنی رنج ها را تخفیف دهی مهربانی را ارزانی عالم بکنی و بپیچی همه را لای حریر احساس گره عشق به آنها بزنی مشتری هایت را با خود ببری تا لبخند عشق بازی به همین آسانی است هر که با پیش سلامی در اول صبح هر که با پوزش و پیغامی در رهگذری هرکه با خواندن شعری کوتاه با لحن خوشی نمک خنده بر چهره در لحظه ی کار عرضه ی سالم کالای ارزان به همه لقمه ی نان گوارایی از راه حلال و خدا حافظی شادی در آخر روز و نگهداری یک خاطره ی خوش تا فردا و رکوعی و سجودی با نیت شکر عشق بازی به همین آسانی است

آرزو

سلام.خوبید؟ جملی خیلی زیبایی بود. من هم با یه شعر زیبا آپ هستم.

حسام

زندگی یک مبارزه است قبول کن. سلام داداشی بسیار زیبا بود تو به من دریچه ی ورود به دنیا رو نشون دادی

ماسح

مادر دوسال تلاش می کنه بچه به حرف می افته! وسال بعد که سئوال های بچه شروع میشه همه میگن ساکت بشین!