چرا مرا به دنیا آوردی؟

 

 

 

امسال فریده حسن‌زاده برای شعر

 

«در جواب دخترم که پرسید: چرا مرا به دنیا آوردی؟»

 

سروده شده به زبان انگلیسی به عنوان نامزد دریافت

 

جایزه ادبی پوشکارت معرفی شد.

 

 

 

نامزدهای جایزه ادبی پوشکارت که هر ساله به بهترین شعر،

 

 داستان و نقد ادبی نشریات ادبی مستقل تعلق می‌گیرد،

 

 توسط سردبیران جراید و از میان کسانی انتخاب می‌شوند

 

 که به عنوان poet The Feature انتخاب و معرفی شده باشند.

 

از برندگان این جایزه ادبی معتبر در دهه‌های گذشته می‌توان

 

 به نام‌هایی چون ریموند کارور و تیم ا ُبرین اشاره کرد.

 

 

 

در جواب ِ دخترم که پرسید: چرا مرا به دنیا آوردی؟

 

 

 

زیرا سال‌های جنگ بود

 

و من نیازمند ِ عشق بودم

 

برای  چشیدن ِطعم  آرامش.

 

زیرا بالای سی سال داشتم

 

و می ترسیدم از پژمردن

 

پیش از شکفتن و غنچه دادن.

 

زیرا طلاق واژه ای ست

 

تنها برای مرد و زن

 

نه برای مادر و فرزند.

 

زیرا تو هرگز نمی‌توانی بگویی:

 

مادر ِ سابق ِ من

 

حتی وقتی جنازه‌ام را تشییع می کنی.

 

و هیج چیز، هیچ چیز در این دنیا نمی تواند

 

میان ِ مادر و فرزند جدایی افکند

 

نفرت یا مرگ حتی.

 

و تو بیزاری از من

 

زیرا تو را به دنیا آورد ه ام

 

تنها به خاطر ِ ترسم از تنها ماندن

 

و هرگز مرا نخواهی بخشید

 

تا  زمانی که خود فرزندی به دنیا آوری

 

ناتوان از تاب آوردن ِ خاکستر ِ سوزان ِ

 

رویاهاو آرزوهای دور و درازت ...

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید