عرق شرم

 

پسر گرسنه اش است ، شتابان به طرف یخچال می رود
در یخچال را باز می کند
عرق شرم ...بر پیشانی پدر می نشیند
پسرک این را می داند
دست می برد بطری آب را بر می دارد...
 کمی آب در لیوان می ریزد...

صدایش را بلند می کند ، " چقدر تشنه بودم "


پدر این را می داند پسر کوچولواش چقدر بزرگ شده است...

/ 0 نظر / 6 بازدید