یـــارا معصومی

وصف تو

پاکی و سادگی تو

معنی حسّ قشنگ زندگی

معنی هر چه به معنا نزدیک

معنی روح تو بود.

در کلام مهربانت

زندگانی جاری،

پیکر غم اما

سست و پوشالی بود.

دست تو برکت و مهر

آخر بخشش و لطف

دست یأس و سستی

از تو دور و گم بود.

نفست هر چه امید

نگه ات روز نوید

سخنت رفع سکوت شب تشویشی بود.

این تمام وصف من پیش خدا

از تو تا این لحظه اکنون بود .. 

یارا  ۴/١/١٣٨٨

+   یارا معصومی ; ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ ; ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir