یـــارا معصومی

این دیوانگیست ..

این دیوانگیست

 

که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه
خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم

 

که همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه
یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است رها کنیم

این دیوانگیست ...

که امید خود را به همه چیز از دست بدهیم بخاطر اینکه
در زندگی با شکست مواجه شده ایم

که از تلاش و کوشش دست بکشیم بخاطر اینکه
یکی از کارهایمان بی نتیجه مانده است

این دیوانگیست ...

که همه دستهایی را که برای دوستی بسوی ما دراز می شوند بخاطر اینکه
یکی از دوستانمان رابطه مان را زیر پا گذاشته است رد کنیم

که هیچ دوستی را باور نکنیم بخاطر اینکه
در یکی از آنها به ما خیانت شده است

 این دیوانگیست ...

که همه شانس ها را لگدمال کنیم بخاطر اینکه
در یکی از تلاشهایمان ناکام مانده ایم 
 

 

همه روزه در انتظار روزی بهتر و شادتر از روزهای پیش باشیم ...

با تشکر از دوست خوبم: امیرحسین

و باید

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir