یـــارا معصومی

دوست یا دشمن !

 

مارها قورباغه ها را می خوردند و قورباغه ها غمگین بودند..

قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند ؛ 

لک لک ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان شدند ؛ 

لک لک ها گرسنه ماندند و شروع کردند به خوردن قورباغه ها ..

قورباغه ها دچار اختلاف دیدگاه شدند .

عده ای از آنها با لک لک ها کنار آمدند و

عده ای دیگر خواهان باز گشت مارها شدند.

مارها باز گشتند و همپای لک لک ها شروع به خوردن قورباغه ها ،

حالا دیگر قورباغه ها متقاعد شده اند که برای خورده شدن به دنیا می آیند

تنها یک مشکل برای آنها حل نشده باقی مانده است .

اینکه نمی دانند توسط دوستانشان خورده می شوند یا دشمنانشان !!


منوچهر احترامی

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir