یـــارا معصومی

شاید مشکل از خودمونه !!

مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش هم کم شده.
به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بذاره...ولی نمی دونست این موضوع رو چگونه با اون در میون بذاره...واسه همینم، رفت پیش دکتر خانوادگیشون و مشکل رو با اون در میون گذاشت.
دکتر گفت: برای اینکه بتونی دقیقتر به من بگی که میزان ناشنوایی همسرت چقدره ،یه آزمایش ساده وجود داره...این کار را انجام بده و جوابش را به من بگو... « اول توی فاصله 4 متری اون وایسا و با صدای معمولی ، مطلبی رو به اون بگو. اگه نشنید ، همین کار رو توی فاصله 3 متری تکرار کن. بعد توی 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بده... »
اون شب همسر اون مرد توی آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود اون مرد هم توی اتاق پذیرایی نشسته بود. مرد به خودش گفت: الان فاصله ما حدود 4 متره. بذار امتحان کنم.
بعد با صدای معمولی از همسرش پرسید:
« عزیزم ، شام چی داریم؟ » جوابی نشنید بعد بلند شد و یک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و همون سوال رو دوباره پرسید و باز هم جوابی نشنید. بازهم جلوتر رفت و به درب آشپزخانه رسید. سوالش رو تکرار کرد و باز هم جوابی نشنید. این بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت: « عزیزم شام چی داریم؟ »
و همسرش گفت: « مگه کری؟! » برای چهارمین بار میگم: « خوراک مرغ » !!
حقیقت به همین سادگی و صراحته...
مشکل ، ممکنه اون طوری که ما همیشه فکر میکنیم ،از دیگرون نباشه؛ شاید از خودمون باشه ...

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir