یـــارا معصومی

خوشبختی ..

 

خوشبختی مانند توپی است که وقتی می غلطتد به دنبال آن می دویم و وقتی متوقف میگردد به آن لگد می زنیم...

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir