یـــارا معصومی

یادمان باشد که ..

 

یادمان باشد که :

همیشه ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود"

کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم"

قدری احساسات پشت "به من چه اصلا"

مقداری خرد پشت "چه میدونم"
واندکی درد پشت "اشکالی نداره" وجود دارد..

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir