یـــارا معصومی

کوتاهترین داستان ترسناک دنیا !

 

کوتاه ترین داستان ترسناک دنیا داستان زیر است که نویسنده‌اش مشخص نیست!

 
آخرین انسان زمین تنها در اتاقش نشسته بود که ناگهان در زدند!!؟

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir