یـــارا معصومی

نسخه پی.دی.اف چند کتاب..

  

خسرو و شیرین

لیلی و مجنون

گلشن راز

مثنوی

موش و گربه

عشاق نامه

رباعیات خیام

ساقی نامه

صدای پای آب

 شیخ صنعان و دختر ترسا

 

 

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir