یـــارا معصومی

حرف دل..

کسانی که به فکرمون هستن رو به گریه می اندازیم..
 ما گریه می کنیم برای کسانی که به فکرمون نیستن..
 و ما به فکر کسانی هستیم که هیچوقت برامون گریه
نمی کنن..
 این حقیقت زندگیه..
 عجیبه ولی حقیقت داره..
 اگه این رو بفهمی، هیچوقت برای تغییر دیر نیست..

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir