یـــارا معصومی

یک ورزش خیلی مفید!

 

کشف شده که حرکت انگشتان دست برای درمان اعجاز می کند، 
یک تمرین ساده روزانه که می توان در هر ساعتی انجام داد، مزایای زیر را دارد:
 
درمان افسردگی و استرس
باز گشت نیروی جوانی
باعث زیبایی پوست
 تنظیم فشار خون
 تولید سروتونین، یعنی انتقال دهنده های عصبی، که لذت و شادی را افزایش می دهند 
فعال کردن گردش خون 
درمان وحشت زدگی
رفع ترس وهراس
و بسیاری مزایای دیگر و
 
هر دردی را درمان می کند. با این روش آشنا شوید :
 
&&&&&&&&
&&&&&&&
&&&&&&
&&&&&
&&&&
&&&
&&
&
$

  cid:1.1266750761@web161802.mail.bf1.yahoo.com

--


+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir