یـــارا معصومی

ادبیات گفتگو

 

DISCUSSION TECHNIQUE

ادبیات گفتگو

A woman has the last word in any argument.
یک زن در بحث حرف آخر را می زند
Anything a man says after that is the beginning of a new argument.
بعد از آن، هر حرفی که مرد بزند، شروع یک بحث جدید است...

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir