یـــارا معصومی

جملات مفید

 

حاضر نیستم در راه باورهایم کشته شوم، چون ممکن است برخطا باشم

 

ترجیح میدم یک حقیقت ازارم دهد تایک دروغ ارامم کند!

 

 

 

بدگویی حسود دلیل برتری شماست!

 

در خانه ای که بزرگترها کوچک بشوند، کوچکترها بزرگ نمی شوند!

 

هر وقت از سر میز قمار بلند شدی، به موقع بلند شده ای..

 

 

 

 

  

 

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir