یـــارا معصومی

سروده هالینا پوشویاتوسکا..

در نان هر روزه تنهایی‌ام
 

شریک من باش
 

دیوارهای غیاب را
 

با حضور خود پر کن
 

پنجره‌های ناموجود را
 

زراندود کن
 

در باش
 

بالای تمام درها
 

دری که بشود چارطاق
 

باز گذاشت..

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir