یـــارا معصومی

احساس بدبختی ..

 

زندگی داستانی الهی است.

زندگی بیوگرافی تو نیست،

 

بلکه بیوگرافی خداست.

 

ما فقط صفحه هایی هستیم  در این کتاب بزرگ.

 

هستی،ارکستری عظیم است؛

 

ما نت هایی کوچک در ان.

 

می توانیم نت های باشیم هماهنگ با سمفونی کل

 

آنگاه سعادتمند خواهیم بود.

 

می توانیم نت هایی نا هماهنگ و فالش باشیم

 

آنگاه شوربخت خواهیم زیست. به همین سادگی.

 

پس هر گاه احساس بدبختی کردی ،

 

بدان که دانسته یا ندانسته،

 

با سمفونی بزرگ آفرینش ناهماهنگ هستی.

 

خود را میزان کن.

 

هیچ کس مسؤولبد بختی تو نیست،مگر خود تو.

 

احساس خوشبختی و احساس بدبختی،

 

هردو آموزگاران ما هستند ..

+


design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir