یـــارا معصومی

سبب

در چهچهه ی مهربانی دستانت

      اوج طراوت روح مرا بنگر..

                صداقتی از جنس خلوص

                       در طنین صدایت موج می زند

                                  و شادمانی مرا سبب این است..

"یارا - اسفند ١٣٨۵"

           

 Yara Masoumi

 

+   یارا معصومی ; ٩:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱ دی ۱۳۸٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir